oostvaardersplassen natuur

Ontdek de natuur

Welkom bij B en B Oostvaardersplassen Almere. Op deze website vindt u alles over een dagje uit of midweekje weg naar de Oostervaarders Plassen. Wij vertellen u hoe dit prachtige recreatiegebied optimaal kunt benutten en welke overnachtingsplaats u het best onderdak met de beste service biedt.

Over het natuurgebied Oostvaardersplassen

De Oostvaardersplassen is een uniek natuurgebied, niet alleen binnen Nederland, maar ook naar Europese maatstaven. Het gebied valt namelijk met geen enkel ander gebied in Europa te vergelijken. Het natuurgebied bevat ongeveer 5600 hectare, oftewel 56 vierkante kilometer tussen de steden Almere in Lelystad in de Flevopolder en provincie Flevoland. Het natuurgebied is ontstaan na de drooglegging van de Flevopolders tussen 1950 en 1968 en is dus een relatief jong natuurgebied. De Oostvaardersplassen hebben een nat en een droog gedeelte en bestaan uit moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden en waterplassen. Het gebied is een belangrijk moeras- en overwinteringsgebied voor vogels en daardoor een interessant gebied voor vogel-spotters. Dat gebied is dan ook aangewezen als vogelrichtlijngebied en is dan ook beperkt toegankelijk voor bezoekers. Sinds 1999 heeft het natuurgebied het Europees diploma voor Natuurbeheer, dat een officiƫle erkenning is van de Raad van Europa. Deze wordt elke vijf jaar geƫvalueerd.
In het natuurgebied Oostvaardersplassen leven runderen, paarden en edelherten die 25 jaar geleden daar zijn uitgezet. Deze dieren leven in het wild in de zin dat er niet of zo min mogelijk menselijk ingrijpen is. Doden dieren blijven bijvoorbeeld liggen en in geval van voedsel tekorten wordt er niet bijgevoerd. Dit experiment is voor Nederlandse begrippen vrij bijzonder en heeft al verschillende keren tot discussies geleid.

natuur
Het grootste gedeelte van de Oostvaardersplassen mag dan afgesloten zijn voor het publiek, het gebied heeft verschillende fiets- en wandelpaden en vogelkijkplekken, waardoor de dieren ongestoord geobserveerd kunnen worden. De bossen rondom de plassen zijn het grootste deel van het jaar toegankelijk voor bezoekers.
Edelherten, koninkpaarden en heckrunderen spelen een belangrijke rol in het ecosysteem in het natuurgebied. Dankzij de natuurlijke dynamiek zijn bepaalde vogelsoorten in Nederland teruggekeerd of hebben zich in populaties versterkt zoals de lepelaar, de raaf, de aalscholver, de grote zilverreiger en de zeearend.
In dit natuurgebied is de natuur de baas. Vossen, ganzen, ijsvogels, herten en de grootse kudde wilde paarden van Europa leven maast elkaar. Nieuwe leven probeert elk jaar weer met veel drama te overleven: in de kudde of alleen. In welk seizoen je Oostvaardersplassen ook bezoekt, elk seizoen biedt zijn eigen prachtige tafereel.
Beleef dit fantastische natuurspektakel mee.